Verkoopopties

Als u wilt stoppen als ondernemer zijn er ruwweg 7 verschillende manieren om uw onderneming over te dragen. Elk van deze manieren brengt zijn eigen uitdagingen mee. Tijdig beginnen betekent een grotere kans om die uitdagingen met succes het hoofd te bieden.

  1. opvolging door uw kind(eren)
  2. een bestuurder aanstellen en zelf eigenaar blijven
  3. overdracht aan (deel van) het personeel (mbo)
  4. overname door een andere ondernemer (mbi)
  5. aandelen verkopen aan een andere onderneming
  6. activa verkopen
  7. Arbeidsongeschikt worden of overlijden

In alle gevallen, behalve als u alleen activa verkoopt komt er iemand anders op uw stoel te zitten.

Volgende stap: Overdracht

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.