Aanbod

Elke situatie is anders en dus krijgt Exitplanning ook steeds op een ander manier vorm.

1. Verkoop en overdrachtsbegeleiding.

De meest voorkomende vorm is die waarbij de ondernemer direct uit wil stappen. Met een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we de uw specifieke situatie in kaart brengen en een passende oplossing aanbieden. De basis is dat voor hulp bij exitplanning € 125 per uur berekend wordt. Meestal is het mogelijk om een goede inschatting vooraf te geven van de benodigde tijd. Ook is het mogelijk om een deel van de kosten afhankelijk te maken van het behaalde resultaat.

2. ExitPolis

Een verstandige ondernemer heeft altijd zijn eigen exit gepland. Een einddoel voor ogen houden geeft richting aan het dagelijkse doen en laten van de ondernemer. Nog verstandiger is het om ook een draaiboek gereed te hebben voor noodgevallen: ernstige arbeidsongeschiktheid of overlijden van de ondernemer zelf of iemand uit zijn gezin. Met de ExitPolis zorgen wij ervoor dat er altijd een actueel draaiboek klaar ligt voor noodgevallen en voor het moment dat u het zelf welletjes vindt. Het plan daarvoor stellen we samen op en Exitplanning.nu zorgt voor het actueel blijven. Daarvoor maken we een vaste afspraak om periodiek de stand van zaken op te nemen. Dat kan dan leiden tot aanpassingen in de strategie van de onderneming, uitzoeken van problemen in bedrijfsvoering, maatregelen en veranderingen in het draaiboek. Met dit model van werken beschikt u eigenlijk permanent over een deskundige staf die u op alle aspecten van uw bedrijfsvoering kan bijstaan.

3. Exit Modules

Exitplanning.nu kan u met alle onderdelen van uw exitplanning helpen. Wij kunnen met u kijken naar de waarde van uw onderneming, een advies geven over waarde vermeerdering, een strategisch plan voor u opstellen, helpen met een verbeteringstraject, kopers zoeken voor uw onderneming. Voor al deze activiteiten maken we desgewenst afzonderlijke offertes met naar wens een urenbegroting op basis van een tarief van € 125 per uur, of een vaste prijs voor en afgesproken resultaat.

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.