Framework

In zeven stappen naar een geslaagde Exit

op weg naar de zee

Wanneer bent u klaar om om los te laten?

Met Exitplanning bepaalt u zelf wanneer en hoe u wilt stoppen. Als u uw doel bereikt hebt en verder wilt met uw leven. In zeven stappen van het Exitplanning Framework. U kunt dat zelf doen of samen met de experts en adviseurs die u om u heen heeft. Wat u er in elk geval voor nodig heeft is een moment voor uzelf. Een moment om stil te staan bij de zeven stappen die liggen tussen uw dagelijkse beslommeringen en een onbezorgde oude dag.

Ondernemers krijgen op alle mogelijke manieren hulp bij het starten van een onderneming. Maar voor het uitstappen is hij vaak op zichzelf aangewezen. Accountants, juristen, headhunters, vermogensbeheerders, makelaars, taxateurs, organisatieadviseurs en vele andere specialisten kunnen allemaal een rol spelen in het proces van Exitplanning. Maar de regie over het geheel en het belang om oog te houden op de voortgang en het resultaat van het proces ligt bij de ondernemer zelf of bij een vertrouwenspersoon, die de ondernemer speciaal voor dit proces terzijde staat.

Exitplanning verloopt volgens een framework dat is opgebouwd uit zeven stappen:

  1. Doel kiezen: niet afwachten tot het laatste moment maar nu al bewust afwegen waar het u nu werkelijk om gaat.
  2. Waarde bepalen: onderneming objectief op zijn waarde schatten en waardebepalende factoren kennen.
  3. Bedrijfsoptimalisatie: tijd goed gebruiken om de opbrengst van de onderneming zo hoog mogelijke te houden en de kans op succesvolle overdracht te vergroten.
  4. Verkoopopties: scenario’s voor de mogelijke manieren van verkoop voorbereiden en strategische relaties bouwen.
  5. Overdracht: de juiste mensen op de juiste plekken zien te krijgen en ze voorbereiden op hun rol in de toekomst van de onderneming; zorgen dat de nieuwe leiding ook echt gaat slagen.
  6. Verkoopproces: contacten maken, aanbod beschrijven, informatie geven en vooral regie houden op het proces met focus op het resultaat.
  7. Vermogensbeheer: uw resterende belangen behartigen (earn out) en zorgen dat uw geld op de goede plek komt en u er van kunt blijven genieten. 

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.